12245 Savanna Lakes BLVD #1, Lehigh Acres, FL, 33974
12245 Savanna Lakes BLVD #1, Lehigh Acres, FL, 33974
12245 Savanna Lakes BLVD #1, Lehigh Acres, FL, 33974
12245 Savanna Lakes BLVD #1, Lehigh Acres, FL, 33974
12245 Savanna Lakes BLVD #1, Lehigh Acres, FL, 33974
12245 Savanna Lakes BLVD #1, Lehigh Acres, FL, 33974
12245 Savanna Lakes BLVD #1, Lehigh Acres, FL, 33974

$333,298

12245 Savanna Lakes BLVD #1, Lehigh Acres, FL, 33974

PENDING