117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132
ACTIVE

$62,000

117 NE 1st Ave #3rd FL, Miami, FL, 33132

21
Courtesy of: Realty Hub